ЗАЯВКА ЗА ЛАЗЕРНО НАДПИСВАНЕ НА МАРКИ

до Соломон - София ЕООД, София 1202

ул. Княз Борис I 196, магазин 1

тел.: 089 981 17 58 , E-mail: solomonsofia@abv.bg

www.solomonsofia.com

*ОДБХ

*Община

*Име и фамилия на ветеринарния лекар:

*Тел.

ЗАЯВКА ЗА ЛАЗЕРНО НАДПИСВАНЕ НА МАРКИ

*№ на животновъдния обект:

*Населено място:

*Три имена на собственика или име на фирма:

*ЕГН или булстат на собственика:

*Oфис на Еконт или адрес за доставка:

*E-mail:

*Телефон:

Данни за фактура:

Попълнете като примера: BG18 786545 I-за едното ухо, BG18 786545 II-за второто ухо;

BG код номер на марка Римска цифра - пор.№ на заместваща маркаЖелателно е да поставите ушните марки GEPE с клещи GEPE или да смените щифта.

Gepe клещи
за ушни марки
Gepe Combi клещи
за ушни марки
Сменяем щифт 1
Сменяем щифт 2

Прочел съм и съм запознат с Условията за защита на личните данни

Дата:

13.06.2021 11:03:34
Срок за доставка до 3 работни дни. Цена за 1ухо-2.88лв.с ДДС